Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice
r.mskaplice@seznam.cz
Zobrazit navigaci

Před nástupem do MŠ

ADAPTAČNÍ PLÁN

 • Cílem je respektování základních lidských potřeb.
 • Děti nejsou stresovány spěchem a chvatem.
 • U všech dětí uplatňujeme rovnocenné postavení. Nejsou zvýhodňovány nebo naopak zesměšňovány a podceňovány.
 • Adaptace dítěte v mateřské škole je individuální po domluvě s rodiči.
 • Individuální adaptace bude probíhat dle potřeb dítěte. Nejprve kratší dobu ve třídě a postupně se bude pobyt v MŠ prodlužovat po domluvě s učitelkou tak, aby se dítě bez problémů a co nejlépe zapojilo do dění v mateřské škole.
 • Děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.

Jak je třeba připravit dítě v rodině, aby byl nástup do MŠ co nejpřijatelnější:

 • Postupně zvykat na odloučení od maminky a tatínka (nejprve v rodině, pak u známých).
 • Rozloučit se a vždy dítě při odchodu ujistit, že se vrátíte.
 • Loučení neprotahovat. Buďte trpěliví, klidní a rozhodní. Některé děti pláčou, křičí, ale po odchodu rodiče si po chvíli v klidu a spokojeně hrají.
 • Svůj slib dodržet, být důslední.
 • Seznámit dítě se základními hygienickými návyky..
 • Vést dítě k samostatnosti při oblékání, při jídle i při hře.
 • Dítě povzbudit, pochválit, hovořit o dění v MŠ.
 • Velmi důležité je nestrašit děti mateřskou školou.
 • Důvěřovat učitelce, předávat si poznatky o adaptaci dítěte na školku.