Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice
r.mskaplice@seznam.cz
Zobrazit navigaci

Provoz školy

Technická organizace provozu

Otevíráme v 6.00 hodin

6.00 - 7.15 hodin se děti scházejí v 1. třídě v hlavní budově, ve 4.třídě v pavilonu.

Při nástupu na pracoviště si každá učitelka vyzvedne své děti a přechází do své třídy podle rozvrhu.

Provoz je do 16.30 hodin

Děti v hlavní budově jsou od 16.00 hodin ve 2.třídě a v pavilonu ve 4.třídě.


Organizace v jídelně:

Svačina: 8.30 - 9.00 hodin podle potřeby výchovné práce
Oběd:11.30 hodin 1. třída a 4. třída
11.45 hodin 3. třída a 5. třída
12.00 hodin 2. třída


Organizace provozu - směny

Liché týdny - ranní směna Jana Bartyzalová - ředitelka
Radka Glaserová
Anna Rapčáková
Alena Vitáčková
Bc. Ludmila Nováková Volfová
Blanka Jarošová
 
Sudé týdny – ranní směna Zdeňka Bečvářová - zástupkyně
Bc. Radka Matějčková
Iveta Mikešová
Mirka Benešová
Štěpánka Dokoupilová – asistentka pedagoga
Mgr. Andrea Staňková