Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice
r.mskaplice@seznam.cz

Letní prázdninový provoz

20. 02. 2024
O škole

O letních prázdninách mohou do MŠ docházet děti rodičů, kteří jsou v zaměstnání. V opačném případě si děti ponechají doma rodiče, kteří jsou nezaměstnaní, rodiče, kteří čerpají řádnou, rodičovskou, nebo mateřskou dovolenou.

Co budete potřebovat:

1) Žádost o náhradní MŠ

2) Evidenční list dítěte

3) Zmocnění pro předávání dítěte

Třídní učitelky Vám okopírují potřebné dokumenty a ty si pak osobně doručíte do náhradních mateřských škol. Pokud budete potřebovat obě náhradní školky, dokumenty budete potřebovat 2x.


Žádosti odevzdejte do příslušných školek do 31.5.2024. Na později podané žádosti nebude brán zřetel!

 Naše škola nenese zodpovědnost za místa v náhradních školkách!