Logo
Domů Kontakty Plánované akce Odhlašování dětí


SKLADBA PLATBY

Placení stravného dětí do 6 let věku:

Celodenní částka:    52,- Kč
 
Dopolední svačina:  13,- Kč
Oběd:  27,- Kč
Odpolední svačina:  12,- Kč

Placení stravného dětí od 6 let věku:

Celodenní částka:    54,- Kč
 
Dopolední svačina:  13,- Kč
Oběd:  29,- Kč
Odpolední svačina:  12,- Kč

Stravné se platí trvalým příkazem z účtu zálohově. Vyúčtování je provedeno 2x ročně přes bankovní účet.

Odhlašování stravného je možné 24 hodin předem, nebo do 8.00 hodin na bloky na chodbě nebo, telefonicky v kuchyni na čísle 380 312 262 nebo 771 151 644.

Při nemoci dítěte je možno první den si vyzvednout neodhlášený oběd po dohodě s vedoucí jídelny.

Pokud rodiče stravu nezaplatí včas, nebude dítě přijato další den do mateřské školy.


Placení stravného a školného je bezhotovostní, vždy 1 měsíc předem.


Číslo účtu (Česká spořitelna):    580 413 329 / 0800
Variabilní symbol pro stravné:  Individuální
Aktuální cena pro stravné:  1000,-Kč
Oběd:  27,-Kč / 29,-Kč
Variabilní symbol pro školné:  Individuální
Aktuální cena pro školné:  250,-Kč